HomeSubpaginas › Waarom een installatie?

Waarom een installatie?

Bos Fornuizen Installatie is een erkende Sterkin Installateur en heeft jarenlange ervaring in het plaatsen, afstellen, installeren en onderhouden van fornuizen, cookers en afzuigkappen. Al onze medewerkers zijn hiervoor speciaal opgeleid. 
 
Daarnaast is Bos Dealer Center de enige officiële importeur van Lacanche en Westahl fornuizen voor geheel Nederland.  Alleen Bos Dealer Center krijgen deze fornuizen voor de Nederlandse markt, met een type goedkeuring voor Nederland.  Dat wil zeggen dat de fornuizen uitsluitend bestemd zijn voor Nederland en vanuit de fabriek voor de Nederlandse omstandigheden zijn ingesteld en ingeregeld.  Dit conform de eis van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zie ook de certificaten. Bos Dealer Center is verantwoordelijk voor de fabrieksgarantie. Daarom installeren wij zelf.
 
Dat veiligheid niet helemaal vanzelfsprekend is, bevestigt het dagelijkse nieuws. Explosies, brand, vergiftiging, legionella, en zelf sleutelen aan de installatie kunnen nadelige gevolgen hebben. 
 
Wettelijk gezien is de eigenaar van een woning de eerste verantwoordelijke voor de staat van de gas-, water en/of elektrotechnische installatie. Bent u huiseigenaar, dan betreft die verantwoordelijkheid dus uzelf.
 
In Nederland bestaat een Bouwbesluit, waar alle partijen in de bouw zich aan dienen te houden. Onderdeel daarvan is dat gemeenten bij nieuwbouw toezicht houden. Omdat de gas-, water en/of elektrotechnische installatie onderdeel uit maken van de bouw, vallen deze ook onder het toezicht. In toenemende mate hebben verzekeraars meer en meer belangstelling voor het veilig functioneren van deze installaties. Ongevallen leiden tot persoonlijk leed en aanzienlijke kosten. 
Wij kunnen u een document verstrekken waarin wordt verklaard dat de aangelegde installaties voldoen aan de normen en eisen: de conformiteitsverklaring. Het is een bewijs van de installateur dat de betreffende installatie door hem is aangelegd en aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet.
Vraag ons naar dit document. Het is mogelijk dat de gemeente of de verzekeraar ernaar vraagt. 
 
Onderhoud gasapparaten. Uw veiligheid en die van uw medebewoners.
 
Onderhoud is van belang om twee redenen. In de eerste plaats vanwege de veiligheid maar ook om doelmatig gebruik van energie.  
 
Gasfornuizen en AGA Cookers zijn “open” toestellen en verbruiken zuurstof uit de keuken. Het is dus van belang dat de ventilatie op orde is. Zowel voor afvoer van de CO2, maar zeker zo belangrijk het voor komen van onvolledige verbranding waarbij het levens gevaarlijke koolmonoxide (CO) vrijkomt. CO is levensbedreigend. U merkt er niets van. Omdat CO reukloos is en u er eerst slaperig van wordt.
 
Onderhoud is noodzakelijk. Voor de soort controle en de controle frequentie zie de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant van het toestel. Zijn die er niet houdt dan een onderhoud aan van eenmaal per jaar aan.
Naast onderhoud aan het toestel, de controle van de luchttoevoer en afvoer van de verbrandingsgassen is de controle van de gasleiding ook van belang. 
 
Installeren en onderhoud is geen simpele zaak maar vereist vakmanschap. Speel niet met uw veiligheid en van uw medebewoners en schakel Bos Fornuizen Installatie in om uw toestel te onderhouden.
 
Kwaliteitseisen van Sterkin
De erkende Sterkin Installateur voldoet aan de normen en eisen van een erkenningsregeling. De belangrijkste eisen waar een erkende Sterkin Installateur aan moet voldoen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende Sterkin Installateur voldoen aan de eisen.

Deel deze pagina via: